Neler Yapıyoruz?

  • Halihazır ve plankote haritalarının yapımı
  • Tus, aplikasyon, yola terk, tevhid, kamulaştırma haritalarının hazırlanması
  • Altyapı ve sinyalizasyon asbuild uygulama projelerinin hazırlanması
  • Enerji nakil hattı projelerinin hazırlanması ve sahaya uygulanması (etüt, profil, aplikasyon, ayak kesidi)
  • Hafriyat ölçümleri ve hesaplamaları (kübaj hesaplamaları)
  • Konut ve kompleks yapılarınhassas kitle aplikasyonu
  • CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) projelerinin hazırlanması